Logo Gmina Masłowice

Archiwum newsów, strona 6

Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich - szkolenie e-learningowe

18.02.2021

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką smart villages.

więcej

Obrazek dla news_321

Ulga dla posiadaczy kompostowników

10.02.2021

Informujemy, że można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne (nie mogą wystawiać odpadów bio w workach przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK-u. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane).

Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

WAŻNE!!!

Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której jest możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu.

UWAGA !!!

Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownik PSZOK-u) są na bieżąco informowani, kto korzysta z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439  późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

-      nie posiada kompostownika przydomowego lub

-      nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

-     uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik

w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej

Szkolenie - STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

10.02.2021

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z/S W BRATOSZEWICACH ZAPRASZA NA SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE 1- dniowe nt STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Uzyskane zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Każdy rolnik stosujący środki ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek posiadać takie przeszkolenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest także wymagane przy zakupie środków ochrony roślin.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 16.02.2021 R W SALI OSP W STRZELCACH MAŁYCH O GODZ. 9.00 (WTOREK)
Koszt szkolenia 80 zł
Prosimy zapisywać się telefonicznie tel. kom. 695 945 661, 516 816 757, 44 683 79 00
a także osobiście podczas dyżurów specjalisty ŁODR: UG Masłowice - środy w godz. 7.30-12.00.

więcej

Komunikat

08.02.2021

W związku z występującymi opadami śniegu, pragnę przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz konieczności odśnieżania chodników.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020., poz.1439 z późn. zm.),a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz.U. WŁ 2010 r. nr 352,poz.3131).

Zwracam uwagę, że ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zalaniem. Obciążone zalegającymi śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone chodniki stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

W dobie epidemii, która zdominowała naszą uwagę proszę, aby nie zapomnieć o obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w pozostałych obszarach życia.

Z up. Wójta
Edyta Majchrowska
Sekretarz Gminy

więcej

Wójt gminy zaprasza

Bogusław Gontkowski

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Masłowicach

Masłowice 4
97-515 Masłowice
tel.: 44 787 46 16
fax: 44 787 46 16, 25
e-mail: gmina@maslowice.pl

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530

wtorek: 730 - 1630

piątek: 730 - 1430

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1400

wtorek: 730 - 1500

piątek: 730 - 1300

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.