Logo Gmina Masłowice

Archiwum newsów, strona 11

Szkolenie - STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

10.02.2021

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z/S W BRATOSZEWICACH ZAPRASZA NA SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE 1- dniowe nt STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Uzyskane zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Każdy rolnik stosujący środki ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek posiadać takie przeszkolenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest także wymagane przy zakupie środków ochrony roślin.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 16.02.2021 R W SALI OSP W STRZELCACH MAŁYCH O GODZ. 9.00 (WTOREK)
Koszt szkolenia 80 zł
Prosimy zapisywać się telefonicznie tel. kom. 695 945 661, 516 816 757, 44 683 79 00
a także osobiście podczas dyżurów specjalisty ŁODR: UG Masłowice - środy w godz. 7.30-12.00.

więcej

Komunikat

08.02.2021

W związku z występującymi opadami śniegu, pragnę przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz konieczności odśnieżania chodników.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020., poz.1439 z późn. zm.),a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz.U. WŁ 2010 r. nr 352,poz.3131).

Zwracam uwagę, że ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zalaniem. Obciążone zalegającymi śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone chodniki stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

W dobie epidemii, która zdominowała naszą uwagę proszę, aby nie zapomnieć o obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w pozostałych obszarach życia.

Z up. Wójta
Edyta Majchrowska
Sekretarz Gminy

więcej

KOWR - informacja na temat Platformy żywnościowej

28.01.2021

Do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wprowadzony został kolejny produkt rolny – kukurydza w klasie jakościowej A. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Kukurydza jest trzecim produktem będącym przedmiotem handlu na giełdzie. Obrót kukurydzą, podobnie jak pszenicą i żytem jest prowadzony w formule rynku kasowego (SPOT) w dwóch równolegle działających systemach, tj. systemie kursu jednolitego i systemie aukcyjnym.

System kursu jednolitego polega na prowadzeniu przez TGE S.A. regularnych, cotygodniowych notowań wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w autoryzowanych magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane będą po takim samym jednolitym kursie.

Z kolei system aukcyjny polega na organizacji i prowadzeniu aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym magazynem autoryzowanym.

Trwają również prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu, takich jak rzepak i koncentrat soku jabłkowego, a także prace w celu uruchomienia rynku terminowego dla towarów rolnych. Pozwoli to na zawieranie kontraktów terminowych umożliwiających zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Od 1 września 2020 r. handel na Giełdowym Rynku Rolnym powstałym w ramach projektu Platforma Żywnościowa odbywa się na zasadzie licencji przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dla TGE S.A.

Giełdowy Rynek Rolny to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku dobiegł końca pilotaż projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji o bieżącej działalności Giełdowego Rynku Rolnego można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.tge.pl/rtrs.

więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

26.01.2021

Wójt Gminy Masłowice informuje Mieszkańców, iż stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany jest na terenie byłego GS-u w Masłowicach, w budynku po byłej buchcie spędowej, Masłowice 84A , 97-515 Masłowice.

Punkt ten czynny będzie w cztery soboty miesiąca w godzinach od 800 do 1200. Harmonogram pracy PSZOK w załączeniu.

Od 01.08.2020 roku do 31 lipca 2021 r. operatorem PSZOK będzie firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, tel. 44 683 06 30 – osobą odpowiedzialną za prowadzenie PSZOK-u będzie Pan Ryszard Banaszczyk (tel. 781 601 723).

W ramach uiszczonej na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) następujące frakcje odpadów:

 • papier i tektura;

 • szkło;

 • tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 • zużyte opony od pojazdów osobowych w ilości 8 sztuk od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy;

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory;

 • przeterminowane leki i chemikalia;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 m3 od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy;

 • tekstylia, odzież;

 • bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych;

 • odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym;

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Dodatkowo informujemy, że w ramach uiszczonej na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć przeterminowane leki do punktu aptecznego w Masłowicach.

 

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

więcej

Wójt gminy zaprasza

Bogusław Gontkowski

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Masłowicach

Masłowice 4
97-515 Masłowice
tel.: 44 787 46 16
fax: 44 787 46 16, 25
e-mail: gmina@maslowice.pl

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530

wtorek: 730 - 1630

piątek: 730 - 1430

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1400

wtorek: 730 - 1500

piątek: 730 - 1300

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.