Logo Gmina Masłowice

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności maslowice.pl

 

Urząd Gminy Masłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Masłowice: maslowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-03.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 • treści nietekstowe
 • treści, nie są prezentowane na różne sposoby (na przykład prostszy układ) bez utraty informacji lub struktury
 • przeglądanie i słyszenie treści
 • kontrast między kolorem wybranego tekstu linku a jego tłem nie jest wystarczający do spełnienia poziomu AA WCAG2.0
 • kontrast między kolorem tekstu a tłem dla elementu nie jest wystarczający, aby spełnić poziom AA WCAG2.0
 • brak funkcji klawiatury
 • archiwalne dokumenty nie są dostępne cyfrowo

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt w sprawie rozpatrywania uwag i wniosków:

E-mail: maslowice@zgwrp.org.pl

Telefon: 44 787 46 16

ePuap: /73b6vj3oas/skrytka

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Masłowice

Adres: Masłowice 4
97-515 Masłowice
E-mail: maslowice@zgwrp.org.pl
Telefon: 44 787 46 16

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 bezpośrednie wejście.
Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku brak windy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

Wójt gminy zaprasza

Bogusław Gontkowski

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Masłowicach

Masłowice 4
97-515 Masłowice
tel.: 44 787 46 16
fax: 44 787 46 16, 25
e-mail: gmina@maslowice.pl

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530

wtorek: 730 - 1630

piątek: 730 - 1430

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1400

wtorek: 730 - 1500

piątek: 730 - 1300

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.