Logo Gmina Masłowice

News

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Masłowice”

22.07.2016

Wójt Gminy Masłowice zaprasza wszystkich mieszkańców do składnia deklaracji chęci udziału w projekcie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Masłowice. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad projektu oraz szczegółach przyjmowania deklaracji.

 

 

 

Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest Gmina Masłowice, która ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wykonanie, rozliczenie i zapewnienie trwałości projektu
w okresie 5 lat od końcowego odbioru instalacji. W zasadach konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przedstawił beneficjentom następujące kryteria:

  • łączna moc urządzeń wykorzystujących energię słoneczną w jednym wniosku (solary
    do podgrzewania ciepłej wody)  nie może przekroczyć 2 MW.
  • łączna moc urządzeń do wytwarzania energii z biomasy (piece) w całej gminie nie może przekroczyć 5 MW.

Inne odnawialne źródła energii (wiatrowe, geotermalne, biogazowe) ze względu
na uwarunkowania naszej gminy, efektywność kosztową oraz konieczność uzyskania pełnej dokumentacji budowlanej dają niewielkie szanse na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Urząd Marszałkowski ze względu na charakter naszego regionu oraz stosunek poniesionych kosztów do uzyskanych efektów, przyznawaną punktacją promuje rozwiązania związane
z produkcją energii ze słońca oraz biomasy.

 

Zasady finansowania projektu:

85% - środki zewnętrzne

15% - właściciel nieruchomości

 

Ze względu na uwarunkowania narzucone przez Urząd Marszałkowski związane z kryteriami oceny, dającymi szanse na pozyskanie dofinansowania gmina proponuje Państwu następujące warianty rozwiązań instalacji służących pozyskaniu energii z odnawialnych źródeł:

ZESTAW 1

Zestaw solarny do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych 1-3 osobowych,
o mocy 2 kW z 300 litrowym zasobnikiem. Szacunkowa wartość zestawu ok. 12 000 zł brutto, wkład własny użytkownika ok. 1 800 zł

Przewidywana powierzchnia pomieszczenia potrzebna do zainstalowania potrzebna
do zainstalowania urządzeń to ok. 2 m2. Przewidywana powierzchnia dachu potrzebna
do zainstalowania urządzeń to ok. 4m2.

ZESTAW 2

Zestaw solarny do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych 4 i więcej osobowych, o mocy 3 kW z  300 l zasobnikiem. Szacunkowa wartość zestawu ok. 14 000 zł brutto, wkład własny użytkownika ok. 2 100 zł.

Przewidywana powierzchnia pomieszczenia potrzebna do zainstalowania urządzeń to ok.  2 m2. Przewidywana powierzchnia dachu potrzebna do zainstalowania urządzeń ok. 5m2.

ZESTAW 3

Zestaw solarny do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych 4 i więcej osobowych o mocy 3 kW z 300 l zasobnikiem. Szacunkowa wartość zestawu ok. 14 000 zł brutto

ZESTAW 4

Piec na biomasę (zrębki, pellet, owies)  z podajnikiem o mocy 25 kW, szacunkowa wartość pieca ok. 16 000 zł brutto. Wkład własny użytkownika ok. 2 400 zł

 

Zestawy Fotowoltaiczne 5,6,7

 

Zestaw fotowoltaiczny 2 kWp

 

13 000 zł

11 050 zł

1 950 zł

+ VAT 8% 156 zł

1 950 zł

+ VAT 23% 448,50 zł

Zestaw fotowoltaiczny 3 kWp

 

18 000 zł

15 300zł

2 700 zł

+ VAT 8% 216 zł

2 700 zł

+ VAT 23% 621,00 zł

Zestaw fotowoltaiczny 5 kWp

 

30 000 zł

25 500 zł

4 550 zł

+ VAT 8% 364 zł

4 550 zł

+ VAT 23% 1046,50 zł

(Ze względu na duże gabaryty pieca na biomasę należy wziąć pod uwagę możliwość przetransportowania go do pomieszczenia kotłowni oraz wielkość otworu drzwiowego lub okiennego, wysokość pomieszczenia powinna wynosić min. 2,20 m. Przewidywana powierzchnia potrzebna do zainstalowania pieca to ok. 4 - 5 m2.)

Uwaga ! Przedstawione zestawy mogą ulec niewielkiej modyfikacji.

W przypadku dofinansowania pieców na biomasę wprowadzony został definitywny zakaz palenia węglem w każdej formie i grubości.

 

Po zainstalowaniu urządzeń muszą być one bezwzględnie eksploatowane, gdyż gmina będzie kontrolowana i rozliczana przez  5 lat po wykonaniu, z efektów ekologicznych przedsięwzięcia.

Ze względu na to, by wszyscy mieszkańcy mieli szansę na udział w projekcie, właściciel może złożyć tylko jedną deklarację na jeden zamieszkały budynek, nawet gdyby był posiadaczem kilku gospodarstw domowych (budynków). W gospodarstwach rolnych wykorzystanie instalacji może służyć wyłącznie celom bytowym mieszkańców.

Zestawy solarne mogą być instalowane na dachach budynków o największym nasłonecznieniu, na stelażach umieszczonych na ścianie bocznej lub balkonach. Ze względu na złożoność przepisów budowlanych należy unikać instalacji urządzeń na stelażach umieszczonych na gruncie. Pomieszczenia w których planuje się instalację urządzeń solarnych oraz pieców na biomasę powinny mieć odpowiednie wymiary (powierzchnia i wysokość) oraz bezpośredni dostęp do instalacji wodnej i elektrycznej. Ze względu na możliwość przejścia rur z dachu do wskazanego pomieszczenia poprzez przewody wentylacyjne  wskazana jest bliskość kominów wentylacyjnych.

 Brak jest możliwości instalacji urządzeń na pokryciach dachowych z eternitu.

 Wartość wkładu własnego mieszkańców – uczestników projektu może wzrosnąć lub zmaleć, ze względu na wyniki procedury przetargowej. Konieczność dokonania niezbędnych indywidualnych przeróbek w instalacjach użytkowników, które nie będą kosztami kwalifikowanymi projektu, będą musiały być sfinansowane przez właściciela budynku.

 

Po złożeniu deklaracji zweryfikowane zostaną dane podane przez mieszkańców oraz przeprowadzona będzie wizja lokalna w celu sprawdzenia możliwości instalacji urządzeń. Po wykonaniu tych czynności podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu gospodarstwa domowego (nieruchomości) do udziału w projekcie. W dalszej kolejności z mieszkańcami podpisywane będą indywidualne umowy na użyczenie budynku w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po zakończeniu jego  realizacji. W umowie zawarte będą zapisy związane z koniecznością wpłaty wkładu własnego. Podpisanie umowy nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu o dofinansowanie. Dokonanie wpłaty wymagane będzie po zakończeniu postępowania przetargowego, a przed instalacją urządzenia. Zainstalowane urządzenia w okresie trwania projektu (5 lat od daty odbioru końcowego projektu) pozostaną własnością gminy, po tym okresie nieodpłatnie przekazane zostaną właścicielom budynków.

Wszystkie naprawy w czasie trwania gwarancji powstałe z winy użytkowników (mieszkańców) oraz naprawy po okresie gwarancji (5 lat).

Właściciele nieruchomości deklarujący udział w projekcie powinni po ogłoszeniu naboru rzetelnie wypełnić i złożyć niezbędną deklarację, której zostanie nadany numer i która zostanie wpisana na listę podstawową w konkretnej grupie proponowanych zestawów.  W przypadku złożenia deklaracji po zakończeniu naboru dla każdego z wariantów zostanie sporządzona lista rezerwowa.                         

Uczestnik projektu z listy rezerwowej może być zakwalifikowany do realizacji projektu w przypadku nie wyczerpania naboru lub po wcześniejszej rezygnacji uczestnika z listy podstawowej.

O kolejności na liście podstawowej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Deklarację podpisuje i składa w Urzędzie Gminy Masłowice właściciel lub współwłaściciel nieruchomości lub osoba upoważniona na piśmie przez właściciela lub współwłaścicieli.  Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedną deklaracje. W przypadku współwłasności konieczne jest podpisanie deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

Nieruchomości o nieuregulowanym prawie własności nie będą mogły brać udziału w projekcie.

Niezbędne informacje otrzymać będzie można osobiście w Urzędzie Gminy
lub pod nr tel. 44 787-46-16 lub 25.

 

Termin składania deklaracji  od 25.07.2016– 29.07.2016 r. w godz. 800- 1500

 

Po ocenie wniosku przez Urząd Marszałkowski (prawdopodobnie w styczeń 2017 roku)
i ewentualnym zakwalifikowaniu się gminy do dofinansowania, zostanie przeprowadzony przetarg, wyłoniony wykonawca po czym  nastąpi realizacja projektu. Prawdopodobny czas realizacji projektu 2017 – 2018 rok.

W załączeniu znajduje się regulamin naboru, wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowa użyczenia nieruchomości.

 

regulamin

deklaracja

załącznik

umowa użyczenia

 

Wójt gminy zaprasza

Bogusław Gontkowski

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Masłowicach

Masłowice 4
97-515 Masłowice
tel.: 44 787 46 16
fax: 44 787 46 16, 25
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek od 730 - 1530

wtorek od 730 - 1630

piątek od 730 - 1430

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.