Logo Gmina Masłowice

News

News zdjęcie id 187

INFORMACJA

31.05.2019

Zgłoszenia mieszkańców do debaty nad raportem o stanie gminy

     Wójt Gminy Masłowice informuje, że zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zobowiązany jest do końca maja każdego roku przedłożyć radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.                                                                   

    Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą również zabrać głos mieszkańcy gminy.                                        

    Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który została zwołana sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie gminy. W zgłoszeniu musi zostać podane imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego. Adres zamieszkania jest istotny z uwagi na to, że w debacie mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania od przewodniczącego rady zgłoszenia.

   Informacja o sesji na której będzie rozpatrywany raport będzie podana do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy w BIP i na tablicy ogłoszeń oraz termin zgłoszenia osób do dyskusji.

/_portals_/maslowice/CKFiles/zgłoszenie_mieszkańca_do_udziału_w_debacie.pdf

/_portals_/maslowice/CKFiles/Raport_o_stanie_gminy_Masłowice_za_rok_2018.pdf

Wójt gminy zaprasza

Bogusław Gontkowski

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Masłowicach

Masłowice 4
97-515 Masłowice
tel.: 44 787 46 16
fax: 44 787 46 16, 25
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek od 730 - 1530

wtorek od 730 - 1630

piątek od 730 - 1430

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.