Logo Gmina Masłowice

News

Magia Pilicy - ścieżki rowerowe na terenie Gminy Masłowice

02.05.2018

„MAGIA PILICY – OCHRONA PRZYRODY OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.4 – Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.2 – Przeciwdziałanie degradacji środowiska

 

Cele projektu: głównym celem projektu jest ochrona przyrody na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez budowę infrastruktury szlaku turystycznego.

Planowane efekty: projekt partnerski polega na budowie infrastruktury dla szlaków turystycznych zlokalizowanych w sześciu gminach (Sulejów, Aleksandrów, Przedbórz, Masłowice, Wielgomłyny i Żytno) leżących nad rzeką Pilicą. Ideą projektu jest uporządkowanie ruchu turystycznego – pieszego i rowerowego, ograniczenie ruchu samochodów na terenach cennych przyrodniczo oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska na obszarach cennych przyrodniczo, w tym znajdujących się na terenach Parków Krajobrazowych Sulejowskiego i Przedborskiego oraz na obszarach Natura 2000.

Koszty po stronie każdej z gmin oraz oczekiwane przez nich dofinansowanie:

 

Gmina

 

Gmina Sulejów

Gmina Aleksandrów

Gmina Przedbórz

Gmina Masłowice

Gmina Wielgomłyny

Gmina Żytno

Wydatki ogółem

2 659 604,55

743 982,72

2 795 992,95

1 383 575,34

530 422,74

339 270,90

oczekiwane

dofinansowanie

1 840 322,25

514 134,40

1 932 190,25

956 129,30

366 552,30

234 455,50

Całkowita wartość projektu

8 452 849,20

Całkowita wartość dofinansowania

5 843 784,00

 

W ramach projekt zrealizowane zostaną następujące zadania: przygotowanie projektu, budowa infrastruktury szlaku turystycznego, budowa małej architektury, zarządzanie projektem i jego obsługa.

Zgodnie z zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Sulejów w dniu 12.02.2018 r. umową o dofinansowanie projektu, zakończenie jego realizacji przewidziano na 31 grudnia 2019 r.

 W Gminie Masłowice trasa szlaku biegnie częściowo w Obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy oraz Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowana infrastruktura szlaku turystycznego i budowa małej architektury w Gminie Masłowice obejmuje:

Nr działki

Obręb

Własność

Planowane zagospodarowanie

566, 492

Nr 0013

Łączkowice

Gmina Masłowice

- utwardzenie drogi kruszywem na długości 855 m

   (na powierzchni 3847,50 m2);

- 2 tablice informacyjne (po 1 na każdej z działek);

171

Nr 0013

Łączkowice

Gmina Masłowice

- tablica informacyjna;

- utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kostką brukową

   na długości 824 m (na powierzchni 1648 m2);

- 2 tablice z mapą szlaku;

- miejsce postojowe (2 ławki)

90

Nr 0013

Łączkowice

Powiat

Radomszczański

- tablica informacyjna;

602

Nr 0010

Korytno

Gmina Masłowice

- tablica z mapą szlaku;

- tablica informacyjna;

482/1

Nr 0010

Korytno

Gmina Masłowice

- tablica z mapą szlaku;

- miejsca postojowe: 2 wiaty z ławkami i stołem, kosz na

   śmieci, stojak na rowery;

615

Nr 0010

Korytno

Gmina Masłowice

- tablica informacyjna;

119

Nr 0006

Kalinki

Gmina Masłowice

- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na długości

   1228 m (na powierzchni 4912 m2);

– tablica informacyjna;

207

Nr 0006

Kalinki

Gmina Masłowice

- tablica informacyjna;

191

Nr 0006 Kalinki

Gmina Masłowice

- tablica z mapą szlaku;

- tablica informacyjna;

Wykonawca w/w zadań zgodnie z założeniami projektu zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez gminę Sulejów w imieniu całego partnerstwa.

Ogłoszony przetarg zamieszczony zostanie na stronach BIP Sulejów w zakładce „zamówienia publiczne”.

Link do strony:

 https://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sulejow/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=220&podmenu=171&str=1&id=2962

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Bogusław Gontkowski

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Masłowicach

Masłowice 4
97-515 Masłowice
tel.: 44 787 46 16
fax: 44 787 46 16, 25
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek od 730 - 1530

wtorek od 730 - 1630

piątek od 730 - 1430

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.